top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
 

Vægttab for børn

Jeg tager udgangspunkt i jeres barns og familiens behov og ønsker. Alt efter hvor gammelt jeres barn er, involveres det i større eller mindre grad i tilrettelæggelsen af en målrettet plan. En plan der passer til jeres familieliv, og som tager højde for eksisterende kost- og motionsvaner.

Når det kommer til jeres barns egen rolle i vægttabsforløbet, så vil den i høj grad være påvirket af alderen. Jo ældre jeres barn er, jo mere kan det involveres mentalt i processen. Men uanset om jeres barn er mindreårigt, så vil en dialog med barnet omkring overvægten være vigtig.
Da det er tale om en livsstilsændring, skal jeres barn have en forståelse for og en oplevelse af ændringen.


Vægttabsforløb

Vægttabsforløbet er med til at sikre, at I og jeres barn fastholdes i forløbet og dermed opnår en større sikkerhed for varigt vægttab.

Vægttabsforløbet indeholder følgende:

    - Konsultation (1½ time)
    - 8 x kontrolvejning og opfølgning (1 gang om ugen á 15-20 min)
    - Evaluerende samtale (½ time)

Pris kr. 1.995,-


Konsultation

Ud fra spørgsmål om jeres barns kost og levevaner vurderer jeg den generelle helbredsmæssige tilstand. Jeg måler og vejer jeres barn og foretager en udregning, som tager afsæt i, at jeres barn er i voksealderen og endnu ikke fuldt udviklet. Udregningen viser i hvor høj grad jeres barn er overvægtig, og hvor meget der bør være reelt vægttab i forhold til, at barnet udvikler sig fysisk. Ud fra disse målinger opstiller vi sammen en målsætning og handleplan, som vi følger op på ved de ugentlige kontrolvejninger (kan også være hver 14. dag).


Kontrolvejning og opfølgning

Her bliver jeres barn vejet, og vi drøfter forholdene omkring kostomlægningen samt evt. problemstillinger. Jeg vil løbende støtte, inspirere og motivere jeres barn og jer, hjælpe med at justere eventuelle udsving i kosten, som har betydning for vægttabet samt tale om den daglige motion og aktivitet.


Evaluerende samtale

Når forløbet er slut, taler vi om, hvad der skal til for at sikre, at jeres barn fastholdes i et fortsat vægttab eller i dit opnåede endelige resultat. Jeg rådgiver jer i dette, og vi aftaler en plan for kontrol, enten ved kontrolvejning hos mig eller ved vejning af jer i hjemmet. Er barnet ikke helt i mål med vægttabet, vil jeg anbefale, at I fortsætter med vejninger hos mig, indtil målet er nået.


Sense, v/Tinna Maria Nielsen  l  Humlebæk Strandvej 21, 3050 Humlebæk  l  Tlf. 61 71 81 76  l  Email:
Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

SEO CMS system & web Content Management System.


HTML5 | CSS3