top
Print side  Tilføj til favoriter  E-mail side 
 

Individuelt vægttab

Jeg tager udgangspunkt i dine personlige behov og ønsker. Sammen lægger vi en målrettet plan, der passer til netop dit liv, og som tager hensyn til eventuelle forhold i din livsstil, bl.a. kost- og motionsvaner, arbejds- og familieliv. Jeg garanterer, at du bliver hørt og taget alvorligt. Vægttabsforløbet skal være på dine præmisser, og det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om en slankekur men en grundlæggende livsstilsændring, der sikrer et varigt vægttab. 

Vægttabsforløb

I et vægttabsforløb opnår du en sikkerhed for fastholdelse, og dermed opnår du en større garanti for varigt vægttab.

Vægttabsforløbet indeholder følgende:

    - Konsultation (1½ time)
    - 8 x kontrolvejning og opfølgning (1 gang om ugen á 15-20 min)
    - Evaluerende samtale (½ time)

Pris kr. 1.995,-

 

Konsultation

Som grundlag for vores første møde beder jeg dig udarbejde en kostdagbog for 3 dage (2 hverdage og en fridag). Ud fra kostdagbogen samt supplerende spørgsmål om din kost og levevaner vurderer jeg din generelle helbredsmæssige tilstand. Du bliver vejet og får målt fedtprocent, viseral fat (mavefedt), muskelmasse, væskemængde, body-age og du bliver målt med målebånd, såfremt du ønsker det. Jeg beregner dit energibehov for det ønskede vægttab, og sammen opstiller vi en målsætning og handleplan, som vi følger op på ved de ugentlige vejninger (kan også være hver 14. dag)


Kontrolvejning og opfølgning

Her bliver du vejet og målt, og vi drøfter forholdene omkring kostomlægningen samt evt. problemstillinger. Jeg vil løbende støtte, inspirere og motivere dig samt hjælpe med at justere eventuelle udsving i din kost, som har betydning for dit vægttab. Efter behov udleverer jeg opskrifter, orienterer om nye produkter eller ny viden.

Evaluerende samtale

Når forløbet slutter, udregner jeg dit nye energibehov, der enten fastholder dig i fortsat vægttab eller sikrer, at du er i energibalance og dermed holder vægten stabil. Jeg rådgiver dig i fastholdelse af dette, og vi aftaler en plan for kontrol, enten ved at du fortsætter i kontrolvejninger, indtil du er helt i mål med dit vægttab, eller at du fortsætter med selvvejning.Fedtprocent, taljemål og udregning af BMI
Sense, v/Tinna Maria Nielsen  l  Humlebæk Strandvej 21, 3050 Humlebæk  l  Tlf. 61 71 81 76  l  Email:
Copyright © IKKE AKTIVERET LICENS - All Rights Reserved.

SEO CMS system & web Content Management System.


HTML5 | CSS3